Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής στη μνήμη Μίμη Σουλιώτη

1. Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές/-τριες των Γυμνασίων, Λυκείων, Τεχνικών Σχολών και Ιδιωτικών Σχολείων ιδίου τύπου. Κάθε μαθητής/-τρια μπορεί να γράψει ένα ποίημα, είτε στη νεοελληνική κοινή είτε στην κυπριακή διάλεκτο, κατά το πρότυπο των ποιημάτων του Βασίλη Μιχαηλίδη ή, εναλλακτικά, κατά το πρότυπο ποιημάτων που έγραψαν άλλοι για τον Βασίλη Μιχαηλίδη. Κριτήρια αξιολόγησης, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών Λογοτεχνίας, θα είναι: α) η πρωτοτυπία της ιδέας και β) ο βαθμός ανταπόκρισης στις ιδιαιτερότητες του ύφους και του τρόπου του ποιητή (μίμηση της μορφής/δομής, των εκφραστικών μέσων, του λεξιλογίου, της θεματικής).

2. Τα ποιητικά κείμενα των μαθητών/-τριών πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία, μέχρι την Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017, υπόψη κ. Λεωνίδα Γαλάζη, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθημάτων (αποδεικτικό στοιχείο η σφραγίδα του ταχυδρομείου). Εκπρόθεσμες συμμετοχές δεν θα αξιολογηθούν. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό είναι προαιρετική και η συγγραφή θα γίνει στον ελεύθερο χρόνο τους. Κάθε σχολείο μπορεί να υποβάλει μέχρι τρεις (3) συμμετοχές.

3. Σε όλες τις συμμετοχές πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο τού/της μαθητή/-τριας, το σχολείο και η τάξη του/της, η πλήρης ταχυδρομική διεύθυνση και το τηλέφωνο. Όλα τα στοιχεία των μαθητών/-τριών πρέπει να καλύπτονται. Έξω από τον φάκελο αποστολής πρέπει να αναγράφεται: Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής 2017 «Βασίλης Μιχαηλίδης» και η διευκρίνιση Γυμνάσιο / Λύκειο.

4. Η αξιολόγηση των ποιημάτων θα γίνει ξεχωριστά για το Γυμνάσιο και το Λύκειο από επιτροπή που θα οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και θα απονεμηθούν βραβεία στους/στις πρώτους/-ες μαθητές/-τριες κάθε βαθμίδας. Η τελετή βράβευσης των μαθητών/-τριών που θα διακριθούν θα πραγματοποιηθεί σε χώρο και χρόνο που θα ανακοινωθεί αργότερα.

5. Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλουν τα έργα τους στο Τμήμα των Ελληνικών μέχρι τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου. Τα  έργα θα υποβληθούν σε 2 αντίγραφα. Στο ένα θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και το τμήμα του μαθητή και στο άλλο δε θα υπάρχει κανένα στοιχείο της ταυτότητάς του.

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο:
http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp4947Δεν υπάρχουν σχόλια: