Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Προκήρυξη ∆ιαγωνισµού Ποίησης και Παραµυθιού για µαθητές/τριες Γυµνασίων και Λυκείων της επαρχίας Λευκωσίας

Η ∆ιεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού και το Grammar School Λευκωσίας, σε συνεργασία µε τη Λεβέντειο Πινακοθήκη, προκηρύσσουν ∆ιαγωνισµό Ποίησης και Παραµυθιού για µαθητές/τριες Γυµνασίων και Λυκείων της επαρχίας Λευκωσίας.

Ο ∆ιαγωνισµός είναι προαιρετικός και οι µαθητές/τριες θα ασχοληθούν µε τη συγγραφή ποιήµατος ή παραµυθιού εµπνευσµένων από το έργο του Κύπριου ζωγράφου Αδαµάντιου ∆ιαµαντή Ο κόσµος της Κύπρου , το οποίο εκτίθεται στη Λεβέντειο Πινακοθήκη (Λευκωσία), στον ελεύθερό τους χρόνο, στα ελληνικά ή στα αγγλικά. 

Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής των συµµετοχών στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού είναι η  Παρασκευή, 19 ∆εκεµβρίου 2014. 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον σύνδεσμο: 


Δεν υπάρχουν σχόλια: