Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

Προκήρυξη Διαγωνισμού Συγγραφής Ομιλίας στα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές με θέμα την Ισότητα των Φύλων.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4/3/2014

Όσοι μαθητές επιθυμούν να λάβουν μέρος να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο Τμήμα των Ελληνικών στη διεύθυνση: christina.ioakimidou@englishschool.ac.cy μέχρι τις 3/3/2014

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, προκηρύσσουν διαγωνισμό συγγραφής ομιλίας για μαθητές και μαθήτριες της Β΄τάξης Λυκείων και Τεχνικών Σχολών με θέμα:

«Κάθε διάκριση, αποκλεισμός ή περιορισμός που πραγματοποιείται βάσει του φύλου, 
έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών 
ελευθεριών στον εργασιακό χώρο, με αντίκτυπο στον οικονομικό, κοινωνικό, 
πολιτιστικό τομέα». 
Σε συνέδριο με θέμα την ισότητα των δύο φύλων, ως εκπρόσωπος του Σχολείου σου, 
καλείσαι σε ομιλία σου να σχολιάσεις την πιο πάνω θέση και να αναφερθείς τόσο στις 
συνέπειες του φαινομένου όσο και στους τρόπους αντιμετώπισής του. 

Ο διαγωνισμός είναι προαιρετικός και η συγγραφή της ομιλίας θα πραγματοποιηθεί στον
ελεύθερο χρόνο των μαθητών/τριών. Κάθε σχολείο θα επιλέξει και θα αποστείλει ΜΙΑ μόνο έκθεση,Για την προετοιμασία της συγγραφής ομιλίας μπορείτε να βρείτε βοηθητικό υλικό στον
ιστοχώρο της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική
Εκπαίδευση: http://www.eif.gov.cy/ και στον ειδικό ιστοχώρο του Π.Ι. για την Ισότητα των
φύλων:
http://www.pi.ac.cy/pi/index.php?option=com_content&view=article&id=910&Itemid=3
83&lang=el

Τελευταία ημερομηνία υποβολής των συμμετοχών ορίζεται η Πέμπτη, 20 φεβρουαρίου 2014.Δεν υπάρχουν σχόλια: