Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Διαγωνισμός Δημιουργικής Γραφής "2014-Έτος Κώστα Μόντη"

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προκηρύσσει ∆ιαγωνισµό ∆ηµιουργικής Γραφής για το «έτος Κώστα Μόντη», µε αφορµή την επέτειο των δέκα χρόνων από τον θάνατό του. 
Κώστας Μόντης
1914-2004
Ο ∆ιαγωνισµός απευθύνεται σε µαθητές και µαθήτριες τόσο των Γυµνασίων όσο
και των Λυκείων.  Οι µαθητές καλούνται να δηµιουργήσουν ποιήµατα κατά τον τρόπο και το ύφος των «Στιγµών» του Μόντη.  Ως κριτήρια αξιολόγησης ορίζονται τα ακόλουθα
α) η πρωτοτυπία της ιδέας 
β) ο βαθµός ανταπόκρισης στις ιδιαιτερότητες του ύφους και του τρόπου του ποιητή 
(µίµηση της µορφής/δοµής, του ύφους, των εκφραστικών µέσων, του λεξιλογίου). Οι µαθητικές δηµιουργίες θα πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, Γωνία Κίµωνος και  Θουκυδίδου Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία, µέχρι τη ∆ευτέρα, 10 Μαρτίου 2014. 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο:
http://egkyklioi.moec.gov.cy/Data/dme7011a.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια: