Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

∆ιαγωνισµός Έκθεσης Ιδεών

Tο Παγκύπριο Συντονιστικό Συµβούλιο Εθελοντισµού (ΠΣΣΕ), στο πλαίσιο της Εβδοµάδας Εθελοντισµού (1-8/12/2013), προκηρύσσει ∆ιαγωνισµό Έκθεσης Ιδεών µε θέµα:
 «Η συµβολή του εθελοντισµού στην αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης»
Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής των εκθέσεων στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού είναι η Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες:


Δεν υπάρχουν σχόλια: