Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Διαγωνισμός Διηγήματος στη μνήμη Φωτεινής Ι. Πολυβίου

Ο διαγωνισμός έχει προκηρυχθεί από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Παιδικού-Νεανικού Βιβλίου και απευθύνεται στους μαθητές των τριών τάξεων του Γυμνασίου.

Το θέμα θα πρέπει να είναι εμπνευσμένο από τη σχολική ζωή και να αναδεικνύει τον δάσκαλο, τη σχέση του με τα παιδιά και γενικότερα το ρόλο και την προσφορά του στον σύγχρονο κόσμο.

Κάθε μαθητής μπορεί να υποβάλει ένα ή περισσότερα διηγήματα.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής των έργων ορίζεται η 15η Μαρτίου 2013

Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα των Ελληνικών ή από τον καθηγητή/την καθηγήτριά σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: