Τετάρτη, 6 Φεβρουαρίου 2013

Διαγωνισμός Ποίησης στη μνήμη Κώστα Μόντη

Ο διαγωνισμός έχει προκηρυχθεί από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Παιδικού-Νεανικού Βιβλίου και απευθύνεται στους μαθητές του Λυκείου (4η -7η τάξη).  
Το θέμα είναι ελέυθερο  και το περιεχόμενο του ποιήματος μπορεί να απευθύνεται σε νεαρά άτομα.
 
Κάθε μαθητής μπορεί να υποβάλει μόνο ΕΝΑ ποίημα.
Τα έργα μπορεί να αποτελούν ποιητική σύνθεση ή συλλογή 5-10 ποιημάτων, με συνολική έκταση 50-100 στίχους.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής των έργων ορίζεται η 15η Μαρτίου 2013.
Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στο Τμήμα των Ελληνικών ή στον καθηγητή/στην καθηγήτριά σας.
 
Κώστας Μόντης  (18 Φεβρουαρίου 1914 - 1η Μαρτίου 2004)

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: