Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2018

KANGOUROU GREEK COMPETITION 2018-2019

KANGOUROU GREEK COMPETITION 
2018-2019

Ο διαγωνισμός KANGOUROU Ελληνικών για τη σχολική χρονία 2018-2019 
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Νοεμβρίου 2018 η ώρα 11:00-12:15. 
Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές Γ΄ Δημοτικού μέχρι Β΄ Γυμνασίου. 

Τελευταία ημερομηνία δήλωσης συμμετοχής είναι η Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2018. 

Για τυχόν διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί στο 22 283 600 ή στο email info@thalescyprus.com.

Για περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε τον πιο κάτω σύνδεσμο ή απευθυνθειτε στο Τμήμα των Ελληνικών :
Δεν υπάρχουν σχόλια: