Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2015

Διαγωνισμοί ποίησης, διηγήματος και συγγραφής κειμένων

Το Τμήμα Ελληνικών της Αγγλικής Σχολής επιθυμεί να ενημερώσει και να υπενθυμίσει τους μαθητές μας σχετικά με τους ακόλουθους Διαγωνισμούς. 

1. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΤΟΣ 
Για μαθητές/τριες Γυμνασίων και Λυκείων Ιδιωτικών και Δημοσίων Σχολείων

Το Grammar School Λευκωσίας και η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, προκηρύσσουν Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος για μαθητές/τριες των Επτατάξεων Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης όπως επίσης και των Δημοσίων Γυμνασίων και Λυκείων της Επαρχίας Λευκωσίας. 

Το θέμα είναι: Μια οικολογική διαδρομή; Γεφυρώνοντας τον λόγο (ποιητικό-πεζό) με το πράσινο περιβάλλον. 
Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους του Διαγωνισμού: 
http://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp2914

Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής των εργασιών είναι η Τρίτη, 1η ∆εκεµβρίου 2015

2. Θ΄ Παγκύπριος Μαθητικός Διαγωνισμός της Ιεράς Αρχιεπισκοπής

http://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp3268a

Για περισσότερες πληφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό της Αρχιεπισκοπής 

Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό μπορούν να παραδώσουν τις εργασίες τους στον καθηγητή/στην καθηγήτρια των Ελληνικών τους μέχρι τις 5/2/2016. 

3. ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός Ποίησης “Castello di Duino”

O πιο πάνω Διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους μέχρι 30 ετών και έχει ως γενικό θέμα "Η δημιουργική δράση και η γένεση"

Προθεσμία υποβολής έργων: 31η Δεκεμβρίου 2015

Για πληροφορίες:
http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp3150

4∆ιαγωνισµός ∆ηµιουργικής Γραφής στη µνήµη Μίµη Σουλιώτη («2016, 90 χρόνια από τη γέννηση του Παντελή Μηχανικού»)

Όροι ∆ιαγωνισµού:
α. Ο ∆ιαγωνισµός απευθύνεται σε µαθητές/-τριες των Γυµνασίων, Λυκείων και Τεχνικών Σχολών. Κάθε µαθητής/-τρια µπορεί να γράψει ένα ποίηµα κατά το πρότυπο των ποιηµάτων του Παντελή Μηχανικού. Κριτήρια αξιολόγησης, σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Σπουδών Λογοτεχνίας, θα είναι: α) η πρωτοτυπία της ιδέας και β) ο βαθµός ανταπόκρισης στις ιδιαιτερότητες του ύφους και του τρόπου του ποιητή (µίµηση της µορφής/δοµής, των εκφραστικών µέσων, του λεξιλογίου, της θεµατικής).
β. Τα ποιητικά κείµενα των µαθητών/-τριών πρέπει να αποσταλούν στη διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, ∆ιεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης, Γωνία Κίµωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434 Λευκωσία, µέχρι την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2016, υπόψη κ. Λεωνίδα Γαλάζη, ΕΜΕ Φιλολογικών Μαθηµάτων (αποδεικτικό στοιχείο η σφραγίδα του ταχυδροµείου). Εκπρόθεσµες συµµετοχές δεν θα αξιολογηθούν. Η συµµετοχή των µαθητών/- τριών στον διαγωνισµό είναι προαιρετική και η συγγραφή θα γίνει στον ελεύθερο χρόνο τους. Κάθε σχολείο µπορεί να υποβάλει µέχρι τρεις (3) συµµετοχές.
γ. Σε όλες τις συµµετοχές πρέπει να αναγράφεται το ονοµατεπώνυµο του/της µαθητή/-τριας, το σχολείο και η τάξη του/της, η πλήρης ταχυδροµική διεύθυνση και το τηλέφωνο. Όλα τα στοιχεία των µαθητών/-τριών πρέπει να καλύπτονται. Έξω από τον φάκελο αποστολής πρέπει να αναγράφεται: ∆ιαγωνισµός ∆ηµιουργικής Γραφής 2016 «Παντελής Μηχανικός» και η διευκρίνιση Γυµνάσιο / Λύκειο.
δ. Η αξιολόγηση των ποιηµάτων θα γίνει ξεχωριστά για το Γυµνάσιο και το Λύκειο από επιτροπή που θα οριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού και θα απονεµηθούν βραβεία στους/στις πρώτους/-ες µαθητές/-τριες κάθε βαθµίδας.

Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό Δημιουργικής Γραφής μπορούν να ενημερώσουν τον καθηγητή ή την καθηγήτρια των Ελληνικών τους και να υποβάλουν το έργο τους στο Τμήμα των Ελληνικών μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2016.

Για περισσότερες πληροφορίες: http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp3062


5. 45ος Διεθνής Ταχυδρομικός Διαγωνισμός για μαθητές μέχρι 15 ετών. 

H Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση έχει προκυρήξει τον 45 Διεθνή Ταχυδρομικό Διαγωνισμό με τίτλο "Γράφω μία επιστολή στον εαυτό μου όταν θα είμαι 45 ετών".

Η επιστολή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 800 λέξεις και θα πρέπει να ακολουθεί σωστή δομή επιστολής. 

Παρακαλούνται όσοι μαθητές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό να παραδώσουν τη δακτυλογραφημένη τους επιστολή στον καθηγητή/στην καθηγήτρια των Ελληνικών τους μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2016. 

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το σχετικό έντυπο που έχει σταλεί στη σχολική σας ηλεκτρονική διεύθυνση (school email). 

Τα πρώτα 10 βραβεία θα απονεμηθούν σε ειδική τελετή που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβρη του 2016. 

6. O Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού και Νεανικού βιβλίου διοργανώνει τους πιο κάτω διαγωνισμούς: 

Διαγωνισμός Διηγήματος στη μνήμη της εκπαιδευτικού Φωτεινής Ιωαννίδου - Πολυβίου
( 2016 )

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού – Νεανικού Βιβλίου προκηρύσσει και φέτος τον καθιερωμένο διαγωνισμό διηγήματος ανάμεσα στους μαθητές των Γυμνασίων μας, στη μνήμη της εκπαιδευτικού Φωτεινής  Ιωαννίδου-Πολυβίου, με αθλοθέτη την οικογένεια Παύλου Φ. Ιωαννίδη και έπαθλο 300 ευρώ.

Γενικοί όροι του Διαγωνισμού

1. Το θέμα του διηγήματος θα πρέπει να είναι εμπνευσμένο από τη σχολική ζωή και να αναδεικνύει τον δάσκαλο, τη σχέση του με τα παιδιά και γενικότερα τον  ρόλο και την προσφορά του μέσα στον σύγχρονο κόσμο.

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες που φοιτούν σε Γυμνάσια  της δημόσιας ή ιδιωτικής εκπαίδευσης της Κύπρου.

3. Κάθε μαθητής/τρια  μπορεί να υποβάλει ένα ή περισσότερα διηγήματα.

4. Τα έργα  υποβάλλονται σε πέντε αντίτυπα,  στην πρώτη σελίδα των οποίων  αναγράφεται ο τίτλος του διηγήματος, το ψευδώνυμο του συγγραφέα και ο διακριτικός του αριθμός (οποιοσδήποτε πολυψήφιος αριθμός). Το ονοματεπώνυμο, η πλήρης  διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, τόπος διαμονής), η ηλεκτρονική διεύθυνση (email), το τηλέφωνο, η τάξη  και το  σχολείο του μαθητή/της μαθήτριας θα πρέπει να αναγράφονται σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού και να κλείνονται σε ένα μικρό κλειστό φάκελο,  στο εξωτερικό μέρος του οποίου είναι αναγκαίο να  σημειώνονται με κεφαλαία γράμματα το ψευδώνυμο, ο διακριτικός αριθμός και ο τίτλος του διηγήματος.

5. Τα διηγήματα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς, σε κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου  θα πρέπει να απαραίτητα να αναγράφεται το είδος του διαγωνισμού (Διαγωνισμός Διηγήματος Φ.Ι.Πολυβίου), στη  διεύθυνση :

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ-ΝΕΑΝΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ, Ξάνθης Ξενιέρου 53, 1015 Λευκωσία.

6. Τελευταία ημερομηνία υποβολής των έργων ορίζεται η 15η Μαρτίου 2016.


Διαγωνισμός Ποίησης στη μνήμη Κώστα Μόντη ( 2016 )

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου προκηρύσσει  διαγωνισμό ποίησης στη μνήμη του μεγάλου μας ποιητή Κώστα Μόντη, ανάμεσα στους μαθητές και τις μαθήτριες της μέσης εκπαίδευσης (λυκειακού κύκλου),  με έπαθλο 300 ευρώ, με αθλοθέτη την κ.  Έλενα Παπαντωνίου, ανιψιά του αείμνηστου ποιητή μας Κώστα Μόντη


ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
1. Το θέμα του διαγωνισμού είναι ελεύθερο και το περιεχόμενο των ποιημάτων  μπορεί να απευθύνεται σε νεαρά άτομα (ηλικίας 5 έως 18 ετών)    προσχολικής, σχολικής ή εφηβικής ηλικίας.
2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες που φοιτούν σε δημόσια ή  ιδιωτικά λύκεια και στις τεχνικές σχολές της Κύπρου.
3. Τα έργα μπορεί να αποτελούν ποιητική σύνθεση ή συλλογή 5-10 ποιημάτων, με συνολική έκταση 50-100 στίχους.

4. Γλώσσα των ποιημάτων πρέπει να είναι η καθομιλούμενη νεοελληνική δημοτική.

5. Κάθε μαθητής ή μαθήτρια μπορεί να υποβάλει στον διαγωνισμό μόνο ένα έργο.

6. Τα έργα  υποβάλλονται σε πέντε αντίτυπα,  στην πρώτη σελίδα των οποίων  αναγράφεται ο τίτλος του έργου,  το ψευδώνυμο του συγγραφέα,  ο διακριτικός του αριθμός (οποιοσδήποτε πολυψήφιος αριθμός). Το ονοματεπώνυμο, η πλήρης  διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας και τόπος διαμονής), η ηλεκτρονική διεύθυνση, το τηλέφωνο, η τάξη  και το  σχολείο του μαθητή/της μαθήτριας θα πρέπει να αναγράφονται σε ξεχωριστό φύλλο χαρτιού και να κλείνονται σε ένα μικρό κλειστό φάκελο,  στο εξωτερικό μέρος του οποίου είναι αναγκαίο να  σημειώνονται με κεφαλαία γράμματα το ψευδώνυμο, ο διακριτικός αριθμός και ο τίτλος του έργου.

7. Οι συμμετοχές θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς,  σε  κλειστό φάκελο, στο εξωτερικό του οποίου  θα πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται το είδος του διαγωνισμού (Διαγωνισμός Ποίησης Κώστα Μόντη),   στη διεύθυνση:

Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού Νεανικού Βιβλίου, Ξάνθης Ξενιέρου 53, 1015 Λευκωσία.

Τελευταία ημέρα υποβολής των έργων στον διαγωνισμό ορίζεται η 15η Μαρτίου 2016.

Δεν υπάρχουν σχόλια: