Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

∆ιαγωνισµός ∆ηµιουργικής Γραφής 2015 "Μανόλης Αναγνωστάκης: 1925–2005"

Η ∆ιεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού προκηρύσσει ∆ιαγωνισµό ∆ηµιουργικής Γραφής αφιερωµένο στον ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη, µε αφορµή την επέτειο των δέκα χρόνων από τον θάνατό του και των ενενήντα χρόνων από τη γέννησή του.  
Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος τόσο μαθητές του Γυμνασίου όσο και μαθητές του Λυκείου.
Τα έργα θα πρέπει να υποβληθούν στο Τμήμα των Ελληνικών μέχρι τις 20 Μαρτίου για να γίνει η επιλογή των 3 για το Γυμνάσιο και των 3 για το Λύκειο που θα αποσταλούν στο Διαγωνισμό.
Για περισσότερες πληροφορίες:


Ή επικοινωνήστε με το Τμήμα των Ελληνικών. 

Μπορείτε επίσης να αποταθείτε στον Όμιλο Δημιουργικής Γραφής (κάθε Τρίτη, week A, 14.00-15.00 στο Greek room)

Μανόλης Αναγνωστάκης
1925-2005


Στο παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια
Και του μιλούσανε για Δράκους και για το πιστό σκυλί
Για τα ταξίδια της Πεντάμορφης και για τον άγριο λύκο
Μα στο παιδί μου δεν άρεσαν ποτέ τα παραμύθια
Τώρα, τα βράδια, κάθομαι και του μιλώ
Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι,
Του δείχνω με το χέρι τους κακούς, του μαθαίνω
Oνόματα σαν προσευχές, του τραγουδώ τους νεκρούς μας.
Α, φτάνει πια! Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά.
Μ. Αναγνωστάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: