Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015

Διαγωνισμός Ταχυδρομείων Κύπρου για μαθητές της Β΄ Γυμνασίου

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία έχουν προκηρύξει γραπτό διαγωνισμό με θέμα "Η θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα της Κύπρου και τα Κυπριακά Γραμματόσημα". Ο διαγωνισμός διεξάγεται σε εθελοντική βάση και αφορά τους μαθητές και μαθήτριες της Β' τάξης Γυμνασίων και σχολείων ιδιωτικής εκπαίδευσης. Οι όροι του διαγωνισμού έχουν ως εξής:
 1) Έκθεση από 500-600 λέξεις
 2) Οι εκθέσεις θα πρέπει να παραδοθούν στο Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών το αργότερο μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2015 στη διεύθυνση: Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων, Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, 1900 Λευκωσία.
 3) Όλες ανεξαίρετα οι συμμετοχές των μαθητών/-τριων, είτε αυτές κρίνονται από το σχολείο άριστες είτε όχι, να αποστέλλονται στο εν λόγω Τμήμα, στην πιο πάνω διεύθυνση, αφού παράλληλα με τη βράβευση των πρώτων 10 μαθητών/-τριων θα απονεμηθεί δίπλωμα συμμετοχής σε όλους όσους θα συμμετάσχουν.
 4) Στις συμμετοχές θα πρέπει να αναγράφονται: το ονοματεπώνυμο του μαθητή, η πλήρης διεύθυνση του/της, το σχολείο και η τάξη του. Το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση θα πρέπει να είναι καλυμμένα.
 5) Η επικόλληση στο τέλος του γραπτού 3-10 κυπριακών, σφραγισμένων ή ασφράγιστων γραμματοσήμων που θα έχουν άμεση σχέση με το κείμενο της έκθεσης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο στοιχείο για επιτυχία στο διαγωνισμό.
 6) Θα απονεμηθούν χρηματικά βραβεία στους πρώτους τρεις 500, 300 και 200 ευρώ αντίστοιχα ενώ στις επόμενες επτά εργασίες θα απονεμηθεί έπαινος και αναμνηστικό δώρο.Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον καθηγητή ή την καθηγήτρια των Ελληνικών σας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: