Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

Διαγωνισμός της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης

Η  Παγκόσμια Ταχυδρομική Ένωση έχει προκηρύξει για το έτος 2015 τον 44ο Διεθνή Διαγωνισμό με τίτλο "Περίγραψε μας τον κόσμο μέσα στον οποίο θα ήθελες να μεγαλώσεις"

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τη συγγραφή εργασίας η οποία θα πρέπει να έχει τη μορφή επιστολής και δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 800 λέξεις. Η επιστολή θα πρέπει επίσης να είναι δακτυλογραφημένη και να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία δηλαδή διεύθυνση παραλήπτηαποστολέαπροσφώνηση (αγαπητή/-έ) καθώς και υπογραφή.

Τα στοιχεία αυτά πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι φανταστικά και να μη δηλώνουν την ταυτότητα του μαθητή που έγραψε την επιστολή. Τα πραγματικά στοιχεία κάθε μαθητή θα αναγράφονται στην πάνω αριστερή πλευρά της επιστολής και θα περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο του μαθητή, το σχολείο, τμήμα, πλήρη ταχυδρομική διεύθυνση μαθητή και σχολείου καθώς και τους αντίστοιχους τηλεφωνικούς αριθμούς. Τα υπό αναφορά στοιχεία θα πρέπει να είναι καλυμμένα.

Προθεσμία υποβολής των εργασιών: 12/2/2015.

Όσοι μαθητές ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό μπορούν να απεθυνθούν στον καθηγητή ή στην καθηγήτρια των Ελληνικών του/της.  


Δεν υπάρχουν σχόλια: