Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Διαγωνισμός Δοκιμίου, Β΄ και Γ΄Λυκείου

Το Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού σε συνεργασία με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή προκηρύσσουν διαγωνισμό συγγραφής δοκιμίου με την ευκαιρία της συµπλήρωσης 25 χρόνων λειτουργίας της Εθνικής Ολυµπιακής
Ακαδηµίας Κύπρου (ΕΟΑΚ). 
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι μαθητές της Β΄και Γ΄Λυκείου (5η και 6η τάξη).  

Θέμα του διαγωνισμού: «Οι αρχές και οι αξίες του Ολυµπισµού συµβάλλουν στη διαµόρφωση ηθικών
και ολοκληρωµένων προσωπικοτήτων».  Να αναπτύξετε την πιο πάνω θέση και να τεκµηριώσετε τις απόψεις σας µε
συγκεκριµένα παραδείγµατα. (450-500 λέξεις). 
Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής των δοκιμίων: 8 Νοεµβρίου 2013.

Για περισσότερες πληροφορίες: 

http://egkyklioi.moec.gov.cy/Data/dme6770a.pdf



Δεν υπάρχουν σχόλια: