Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Βουλή των Εφήβων" Βουλή των Εφήβων – ΙΗ’ Σύνοδος (2013)
Η «Βουλή των Εφήβων» είναι ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Βουλής των Ελλήνων, το οποίο οργανώνεται σε ετήσια βάση με τη συνεργασία του Ελληνικού Κοινοβουλίου και των Υπουργείων Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου. Από τη Θ΄ Σύνοδο (2004) το πρόγραμμα διοργανώνεται από το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.
Στο πρόγραμμα καλούνται να συμμετάσχουν οι μαθητές της Β΄ τάξης των Λυκείων της Ελλάδας όλων των τύπων (260 μαθητές), οι μαθητές της αντίστοιχης τάξης των Ελληνικών Λυκείων της Αλλοδαπής (20 μαθητές) και, τέλος, οι μαθητές της Β΄ τάξης των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών της Κύπρου (20 μαθητές). Kύριος σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργός συμμετοχή των νέων στα κοινά, ώστε να διαμορφώσουν συνείδηση υπεύθυνου πολίτη και να μυηθούν στις αξίες, τις πρακτικές και τις δυσκολίες της δημοκρατίας, ως τρόπου συλλογικής διαβούλευσης και διακυβέρνησης.

Η Αγγλική Σχολή έχει εκροσωπηθεί στο παρελθόν με μαθητές της στο πρόγραμμα και συμμετέχει αδιαλείπτως σ’ αυτό τα τελευταία χρόνια. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα προσέλθουν σε αίθουσα του σχολείου σε καθορισμένη μέρα και ώρα από τον υπεύθυνο καθηγητή και θα αναπτύξουν ένα ζήτημα, επί των συγκεκριμένων φετινών θεματικών, σε 300 λέξεις. Στο γραπτό θα πρέπει να εξηγούν γιατί επιλέγουν το συγκεκριμένο ζήτημα και να καταλήγουν σε προτάσεις και λύσεις επ’ αυτού. Να σημειωθεί ότι τα γραπτά θα πληκτρολογηθούν σε υπολογιστή, σε ειδική φόρμα που θα ανοίξει ειδικά για τον κάθε υποψήφιο. Κατόπιν, τα γραπτά θα αξιολογηθούν και με κλήρωση θα επιλεγούν οι 300 έφηβοι βουλευτές.  
Οι φετινές θεματικές είναι:
·         Σχολική βία – εκφοβισμός.
·         Η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στο περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής μας.
·         Η προστασία των ανηλίκων χρηστών του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
Αν επιλεγεί κάποιος ως τακτικός έφηβος βουλευτής, τότε προσκαλείται να συμμετάσχει, με έξοδα της Βουλής, στις εργασίες της «Βουλής των Εφήβων», στο ελληνικό κοινοβούλιο. Φέτος οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από 28 Ιουνίου – 1 Ιουλίου 2013. Πέρα από τη συμμετοχή στις επιτροπές της βουλής που θα σχηματισθούν, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει επισκέψεις σε πολιτιστικούς χώρους κτλ.
Όσοι ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα, να προσέλθουν την Τετάρτη 20 Μαρτίου στο Hall του σχολείου στις 13.15, όπου ο υπεύθυνος καθηγητής θα δώσει περαιτέρω πληροφορίες.
Όποιος επιθυμεί να έχει πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό που αφορά περασμένες συνεδρίες της Βουλής των Εφήβων, μπορεί να ανατρέξει στη σχετική ηλεκτρονική σελίδα: www.efivoi.gr
Υπεύθυνος Καθηγητής: Πάνος Πολυζωγόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: